top of page

AAN DE SLAG

Praktijkexamen &
Nederlands spreken

Werk in Uitvoering.png

PRAKTIJKEXAMEN

Wat wordt er verwacht?

Dit examen gebeurt bij jou of bij de ouders thuis, samen met een assessor (iemand met veel ervaring in de gastouderopvang). 
 

Het bestaat uit 4 onderdelen:
 

 • Praktijkopdrachten
  Hier bereidt je de opvanglocatie voor, laat je zien hoe je schoon maakt, de opvanglocatie inricht en de veiligheid controleert.

  Ook kijkt de assessor hoe je een vraagouder ontvangt, een uur met de kinderen besteedt (denk aan persoonlijke verzorging, eten/drinken, activiteit, vrij spelen) en de kinderen uiteindelijk weer overdraagt aan vraagouders.

   

 • Simulatieopdracht
  Hier controleer je een voorraaddoos op aantallen en houdbaarheidsdatum. Op een bestelformulier mag je invullen welke producten moeten worden bijbesteld.
   

 • Rollenspel
  In dit rollenspel voer je een gesprek met de assessor, waarin je rapporteert over de uitgevoerde werkzaamheden en bijzonderheden. Ook evalueer je feedback die je hebt ontvangen van twee personen voor wie u heeft opgepast.
   

 • Interview
  In dit laatste onderdeel wordt je gevraagd hoe je zou handelen in bepaalde situaties. Denk aan jouw handelen als een kind ziek wordt tijdens de opvang, of wat je doet als je vermoedt dat een kind wordt mishandeld.

NEDERLANDS SPREKEN

Wat wordt er verwacht?

Dit onderdeel is gericht op het hardop spreken en vertellen over het onderwerp "Loopbaan".

Met een inleiding, een kern en een slot van jouw presentatie vertel je waarom je aan deze diplomaroute deelneemt, maar ook wat voor werk je hiervoor hebt gedaan en hoe je je in de toekomst verder wilt ontwikkelen.

Deze presentatie mag 4 tot 6 minuten duren en wordt beoordeeld op het vloeiend en helder vertellen over jouw ervaringen, verwachtingen en gevoelens.

Er zijn 12 punten te halen, waarbij je bij 6 punten of hoger het examen Nederlands Spreken hebt behaald.

Kinderoase Academy - Gastouderopvang.jpg
bottom of page