top of page

AAN DE SLAG

Nederlands
luisteren • lezen • rekenen

annie-spratt-O1TNdLNvJLM-unsplash.jpg

LUISTEREN EN LEZEN

Wat wordt er verwacht?

Er wordt beoordeeld of je kunt luisteren en lezen op niveau 2F.

 

Dit wordt getest achter de computer met:

  • 5 leesteksten

  • 3 kijk/luisterteksten

Deze gaan over alledaagse onderwerpen, zoals een recept voor een stamppot of een krantenartikel over de Schijf van Vijf.

Aan de hand van deze teksten beantwoordt je meerkeuzevragen. Heb je 2/3e van het totaal aantal punten behaald, is dit examen in goede orde afgerond.

REKENEN

Wat wordt er verwacht?

Getallen, meten, verbanden, verhoudingen. Bij het examen rekenen wordt beoordeeld of je kunt rekenen op niveau 2F.

Je krijgt 45 vragen waarbij je bijvoorbeeld moet berekenen hoe groot een tuin is (in vierkante meters).

Ook hier geldt dat 2/3e van de vragen goed beantwoord moeten worden, om voor dit examen te slagen.

Kinderoase - Rekenen.jpg
bottom of page