top of page

HOE WERKT HET

Wat komt er in die

8 maanden op je pad?

De diplomaroute doordacht en enthousiast starten.

Inschrijving en intake

Een telefonische intake bepaalt of je voldoet aan de toelatingseisen. 

Deze toets bestaat uit meerkeuze en open vragen. Theorie voor deze toets is te vinden in het boek 'Pedagogisch Kader Gastouderopvang' en aanvullende readers over EHBO en Gezonde voeding voor kinderen.

Naast de beroepskennis wordt er van je verwacht dat je centrale examens met goed gevolg afrond voor Nederlands (onderdelen: luisteren, schrijven, lezen, gesprekken voeren) en Rekenen. De afnameperiode van deze examens worden bepaald door het Cito.

Een belangrijk onderdeel van de diplomaroute waarbij een examinator een dagdeel mee gaat naar jouw werkplek. Hier wordt met minimaal 2 kinderen tussen 1 en 7 jaar een dagdeel besteed. Tijdens dit examen vraagt de examinator je om een aantal opdrachten uit te voeren, ter beoordeling van je kennis en kunde.

Laatste onderdeel is het volbrengen van minimaal 2 van de onderstaande 4 keuzedeelexamens:

  • Digitale vaardigheden Basis

  • Ondernemend gedrag

  • Oriëntatie op ondernemerschap

  • Nederlands 3F

Diplomering

Na het volbrengen van bovenstaande 4 onderdelen, ben je in het bezit van het Diploma Helpende Zorg en Welzijn, een wettelijk mbo-2 diploma.

bottom of page